Pythagoras

Pythagoras Multidetectie

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor het midden risico segment waarbij door gebrek aan ruimte een microgolf detectie systeem niet kan worden ingezet. Vaak doen dit soort problemen zich voor bij distributiecentra en dergelijke, waar elke vierkante meter optimaal wordt benut en erg weinig ruimte overblijft tussen de te beveiligen goederen en het hekwerk. De Pythagoras is een detector gebaseerd op de werking van microgolfdetectie gecombineerd met infrarood techniek. Door de digitale signaalverwerking met ‘Fuzzy Logic’ criteria ontstaat een zeer betrouwbare detector voor de moeilijkere situaties. De veelheid aan in te stellen parameters in diverse ‘and-or-if’ situaties maken van de Pythagoras een alleskunner en probleemoplosser.

Pythagoras (Multi-detectiesysteem)

Werkingsprincipe: Intelligente digitale “Fuzzy Logic”signaalherkenning van drievoudige techniek met radar, infrarood en doppler voor moeilijke omgevingssituaties waar enkele techniek niet kan worden ingezet.
Toepasbaar: Vlak, schoon en open terrein met een vrije blik tussen zender en ontvanger.
Bereik: 100 of 160 meter.
Alarmzone: Per set (zender/ontvanger).
Weersinvloeden: Vrijwel nihil.
Kleine dieren: Geen probleem.
Voordelen: Geschikt voor detectie in smallere doorgangen en bij weinig beschikbare ruimte. Nadelen van de enkelvoudige systemen worden opgeheven.
Nadelen: Detectiewaarschijnlijkheid bij dubbeldetectoren neemt af.
Toepassing: Projecten met een middelmatig en hoog risicoprofiel.