Hekdetectie

Deze systemen worden aangebracht op of aan het hekwerk en volgen daarmee de periferie van het te beveiligen object. Dit waarborgt de snelst mogelijke detectie die er bestaat en dit betekent automatisch ook de langste reactietijd. Ook is er geen sprake van ruimteverlies. Ze kunnen vaak eenvoudig, ook achteraf aangebracht worden, wel dienen er eisen aan het hekwerk gesteld te worden voor een betrouwbare werking. Er zijn verschillende detectietechnieken mogelijk met alle hun specifieke eigenschappen. Wel dient het hekwerk voldoende hoog te zijn om als barrière te kunnen optreden omdat alle detectietechnieken uitgaan van een “aanval” op het hek. Welke techniek het best tot zijn recht komt is erg projectafhankelijk. Sommige van deze systemen vinden ook hun toepasbaarheid in het beveiligen van wanden en daken.