Onderhoud

Onderhoud & service

Na aanleg van een terreinbeveiligingssysteem is het van belang dat de betrouwbaarheid ervan gedurende jaren gegarandeerd is. Ieder systeem heeft daarom in meer of mindere mate onderhoud nodig. Enerzijds bestaat dit uit onderhoud van het terrein, zoals snoeien en maaien. Dit kan de gebruiker zelf uitvoeren. Anderzijds bestaat het onderhoud uit een preventieve inspectie van de onderdelen van het systeem.

GPS-Perimeter Systems B.V. biedt de mogelijkheid een jaarlijkse preventieve inspectie uit te voeren. Dit bestaat uit een fysieke inspectie van alle overheidsonderdelen van het systeem en daarnaast worden diverse testen uitgevoerd om de betrouwbaarheid en de detectiewaarschijnlijkheid te controleren. Tenslotte wordt kritisch gekeken of de gebruiker bepaalde voorwaarden aan het terrein heeft veranderd, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem afneemt.

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice@terreinbeveiliging.com