Home jacking

De systemen op deze website zijn ook uitermate geschikt om Home Jacking te voorkomen. Ze zijn betrouwbaar, effectief en doen 24 uur per dag hun werk. Tijdens de situatie wanneer de bewoners of gebruikers aanwezig zijn, kan men volstaan met een waarschuwingssignaal op het moment dat iemand het terrein betreedt. Bij het slapen gaan of het verlaten van het pand kan het waar-schuwingssignaal naar de meldkamer worden doorgestuurd.

Het meest voorkomende type Home Jacking is dat men een particulier terrein betreedt (meestal met meerdere personen) en een of meerdere gezinsleden overvallen, die zich nietsvermoedend in de tuin, op het terras of bij het zwembad bevinden. Wat ook vaak gebeurt is dat men aanbelt en bij het openen van de deur dwingt om sleutels, codes en vindplaatsen van waardevolle spullen af te geven. Helaas gaat dit vaak gepaard met geweld. Voor de indringers is dit effectiever dan proberen in te breken.

Maar, gewaarschuwd door het terreinbeveiligingssysteem is men voorbereid, kan men zich terugtrekken en hulp inschakelen. Laat u niet verrassen, maar verras de indringer!