GPS-PLUS

Passieve gronddetectie

Dit is een passief grond detectiesysteem dat toegepast kan worden in de meest hoge risicovolle objecten die bestaan. Het systeem is gebaseerd op het meten van drukverschillen in de bodem, die ontstaan wanneer indringers het detectieveld benaderen en oversteken. GPSplus is toepasbaar in diverse soorten bodems zoals zand, klei, grind, gras, bestrating en asfalt. Alleen onder beton werkt het systeem niet. De vorm en overige bodemsituaties zijn niet van belang voor een goede werking van het systeem. Heuvels, bochten, smallere detectiebreedtes afgewisseld met bredere detectiebreedtes en greppels vormen geen barrière. De toepasbaarheid en flexibiliteit van het systeem wordt door geen enkel ander systeem geëvenaard. Door zijn passieve werking heeft GPSplus geen last van omgeving- en weersinvloeden en is het niet op te sporen met behulp van andere apparatuur. Een ander groot voordeel is dat onderhoud van het terrein zoals grasmaaien, snoeiwerk en bodemverbetering bij slechte afwatering geen vereiste is. Een niet te verwaarlozen post bij grotere afstanden! Bovendien is er geen sprake van ruimteverlies; auto’s, vrachtwagens, containers en pallets kunnen indien gewenst bovenop het systeem staan.

GPS-PLUS (Ground Perimeter System)

Werkingsprincipe: Drukveranderingen in de bodem door lopen, rennen, springen, rollen, rijden, enz.
Toepasbaar: In alle bodemsoorten en onder zand, gras, kiezels, bestrating, asfalt enz.
Maximale lengte: 12,8 kilometer in multiplex uitvoering en 400 meter in stand-alone, detectiebreedte +/- 3 meter.
Minimale lengte: 10 meter.
Alarmzone: Maximaal 4 zones (in stand-alone).
Weersinvloed: Nihil.
Kleine dieren: Geen probleem.
Voordelen: Onzichtbaar en onvindbaar, weersonafhankelijk, geen ruimteverlies (parking van auto’s en trucks). Toepasbaar in heuvelachtig terrein. Esthetisch verantwoord.
Nadelen: Werkt niet in gewapend beton.
Toepassing: Particulieren, bedrijven en/of instellingen waar een hoog tot zeer hoog beveiligingsniveau gewenst is.