DPS

Combinatie van actieve en passieve gronddetectie

De voordelen van het GPSplus systeem en het RPS systeem worden in het DPS systeem gecombineerd, .waardoor de meest hoge detectiewaarschijnlijkheid ontstaat bij een zo laag mogelijk ongewenst alarm ratio. Het systeem is gebaseerd op het meten van drukverschillen in de bodem die ontstaan wanneer indringers het terrein benaderen en oversteken. Dit wordt gecombineerd met de verandering van het opgebouwde elektromagnetische veld, veroorzaakt door bijvoorbeeld bewegende personen of voertuigen. Op deze manier vindt op verschillende manieren detectie plaats, waarbij de signalen door de speciale Mikroprocessor worden verwerkt. Het systeem is zelfs in staat om specifieke indringerpatronen in het geheugen op te slaan ter verificatie. Het DPS systeem kan in elke bodemsoort worden toegepast met uitzondering van beton.

DPS (Dual Perimeter System)

Werkingsprincipe: Volumeverandering in het opgebouwde elektromagnetische veld en drukveranderingen in de bodem veroorzaakt door lopen, rennen, springen, rollen, rijden etc.
Toepasbaar: In alle bodemsoorten en onder zand, gras, kiezels, bestrating, asfalt, enz.
Maximale lengte: 12,8 kilometer in multiplex uitvoering (200 meter in basis), detectiebreedte 1,5 tot 3,0 meter.
Minimale lengte: 20 meter.
Alarmzone: Maximaal 2 zones (in stand-alone).
Weersinvloed: Nihil.
Kleine dieren: Geen probleem.
Voordelen: Is onzichtbaar en combineert de voordelen van het actieve (RPS) en het passieve (GPS) gronddetectie systeem DPS creëert de hoogst denkbare detectiewaarschijnlijkheid bij de laagst mogelijke FAR (False Alarm Rate).
Nadelen: Vrijwel geen. Oppassen met waterplassen en (metaal)leidingen in de grond.
Toepassing: Projecten met een zeer hoog risicoprofiel en waar maximale betrouwbaarheid gewenst is door slechte verificatie mogelijkheden.