Gronddetectie

Gronddetectie systemen worden onzichtbaar in de bodem aangebracht en creëren daarmee ten opzichte van zichtbare detectiesystemen extra reactietijd. De indringer heeft immers geen idee dat hij al gedetecteerd is en waant zich nog relatief “veilig”. Daarnaast zijn gronddetectie systemen immuun voor weersinvloeden en andere atmosferische storingen en kunnen bovendien niet gesaboteerd worden. Deze systemen zijn in nagenoeg elke bodemsoort of ondergrond toepasbaar. Ook zijn ze uitermate geschikt in situaties waar optische factoren en esthetica een belangrijke rol spelen zoals bij musea, historische gebouwen en uiteraard in de privé sfeer. Gronddetectie systemen zijn het enige antwoord op de toenemende criminele tendens van “Home Jacking”.
Ze worden tot op de hoogste risiconiveaus toegepast.

Dit is een passief grond detectiesysteem dat toegepast kan worden in de meest hoge risicovolle objecten die bestaan.

Meer informatie

Soms is een zeer nauwkeurige bepaling waar de indringer zich bevindt noodzakelijk en zijn de alarmzones zoals bij het GPSplus systeem te groot.

Meer informatie

Het Radio Perimeter Systeem is een ondergronds onzichtbaar actief systeem geschikt voor de hoogste risicoklassen met zo goed als onbegrensde afstanden.

Meer informatie

De voordelen van het GPSplus systeem en het RPS systeem worden in het DPS systeem gecombineerd, .waardoor de meest hoge detectiewaarschijnlijkheid ontstaat bij een zo laag mogelijk ongewenst alarm ratio.

Meer informatie

Het LPS-G is een gronddetectiesysteem dat uitermate geschikt is voor toepassing onder grindoppervlakten, terrassen en overige tegel- en houten vloeren.

Meer informatie