ERMO X PRO

High security radar met fuzzy logic techniek

De ERMO482Xpro is een digitale microgolf detector voorzien van “fuzzy logic” signaal analyse verkrijgbaar in diverse reikwijdten. Echter voor een optimale wand of geveldetectie adviseren wij maximaal een 80m set in te zetten. De Ermo 482Xpro is de meest intelligente microgolf detector op de markt en geschikt voor de beveiliging van de hoogst mogelijke risico objecten zoals (kern)energiecentrales , gevangenissen, militaire terreinen, vliegvelden en in de petrochemische industrie. De microprocessor gestuurde zenderkanalen maken elke maskering poging zinloos en door de speciale synchronisatie ingang kunnen meerdere sets naast en boven elkaar werken bij zeer hoge risico’s. De ERMO482Xpro kan probleemloos op militaire en civiele luchthavens worden toegepast zonder dat het bijvoorbeeld radarapparatuur storingen geeft.
Moderne bekabelingtechnieken zoals RS485 en Ethernet ( TCP/IP) maken het mogelijk om tot maximaal 128 sets met behulp van Management Software centraal te kunnen monitoren, beheren en bewaken.

ERMO X PRO (digitale “fuzzy logic” micorwave detectie)

Werkingsprincipe: Volumeverandering in het opgebouwde elektromagnetische veld tussen zender en ontvanger.
Toepasbaar: Vlak en open terrein met vrije ruimte van 3 tot 5 meter breed tussen zender en ontvanger.
Bereik: Meerdere afstanden van 50 tot 500 meter.
Alarmzone: Per set (zender/ontvanger).
Weersinvloed: Vrijwel nihil.
Kleine dieren: Geen probleem.
Voordelen: Intelligent actief systeem met preventieve werking en een zeer hoge detectiewaarschijnlijkheid. Betrouwbaar en door digitale signaalanalyse zeer klantspecifiek af te regelen. Gevoeligheid aan de grond separaat in te regelen van de rest. Registreert de laatste 256 gebeurtenissen in een logboek en is middels een bus te koppelen met een managementsysteem om op afstand uit te kunnen lezen. Zeer betrouwbaar dankzij digitale “Fuzzy Logic” technologie.
Nadelen: Vrije ruimte van 3 tot 5 meter tussen zender en ontvanger.
Toepassing: Projecten met een hoog risicoprofiel.